Digital dannelse i børnehøjde

Rapport

Rapporterne giver et samlet overblik over børnenes brug af digitale medier som mobiltelefoner, tablets, computere, spillekonsoller mm., der på et repræsentativt grundlag undersøger den digitale dannelse fra et børneperspektiv.

Rapport 2019, Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge