Julehilsen fra Medierådet for Børn og Unge

Formandens julehilsen 2021.

2021 blev endnu et år med masser af tid foran skærmene. Børn og unge var i stor stil hjemsendt fra skole i første halvår, og selvom de færreste rigtig orkede det, så blev det endnu en periode, hvor undervisning og sociale relationer måtte udspille sig online – på godt og ondt. I skrivende stund er grundskolens elever endnu engang sendt hjem, forhåbentlig er der også plads til julehygge i det digitale samvær. Efterskoleeleverne får forlænget deres tid hjemme på den anden side af nytår. Alle holder vejret og krydser fingre for, at perioden ikke forlænges yderligere.

Medierådets formand, Stine Liv Johansen.

Grundlæggende skal vi huske på, at vi har gode forudsætninger for at få meget til at lykkes, fordi vores digitale infrastruktur og kompetencer generelt er virkelig gode i Danmark. Børn og unge har selv adgang til egne devices, lærere har høje IT-kompetencer, og vi har adgang til digital infrastruktur, der muliggør meget.

Men samtidig har de seneste år også vist, hvor sårbare børn er, når deres sociale relationer – de gode og de mindre gode – rykker online. Alle børn har brug for en voksen hånd i ryggen for at få klassefællesskabet til at fungere, når man ikke kan hænge ud som man plejer i frikvarteret. Og børn, der udsættes for mobning eller grooming, har om nogen brug for, at der er voksne og professionelle fagfolk, der forstår, hvad der foregår og kan hjælpe –  og som forstår, hvordan de digitale medier spiller ind i disse processer.
Foto: Jørgen True

Diskussioner om sociale medier og deres betydning har for alvor været på dagsordenen i det år, der snart er gået. Regeringen lancerede i sommer en hvidbog, som skal danne grundlag for en række politiske indsatser, der skal regulere techplatforme, og skal gøre befolkningen bedre i stand til at navigere i forhold til dem. Vi har allerede set de første lovgivningsmæssige tiltag, der blandt andet regulerer reklame for skadelige produkter over for børn og unge.

Politiske initiativer og beslutninger om øget regulering er kun lige begyndt – både i Danmark og i EU. De store techplatforme, med Facebook i spidsen, fortsætter med at udvikle nye tiltag, organiseringer og produkter, som vi kommer til at forholde os til. Deres primære formål er – nu såvel som fremover – at få os til at bruge meget tid på deres platforme. Der ses ligeledes tiltag i retning af specifikke børneplatforme, senest Instagram for børn, som dog foreløbig er skudt til hjørne efter massiv kritik. Ikke mindst i lyset af, at Facebook (Meta), som ejer Instagram, i egne interne rapporter har påvist, at brugen af netop Instagram kan være problematisk og skadelig for nogle grupper af unge brugere.

I Medierådet for Børn og Unge glæder vi os til at bidrage til diskussionen om, hvordan vi bedst passer på vores børn og unge, når de færdes digitalt, og hvordan vi som samfund højner den digitale dannelse. Vi ser blandt andet frem til at stå i spidsen for at udvikle et etisk kodeks og en mærkningsordning, der skal gælde de steder, hvor børn og unge mødes, kommunikerer og spiller online. Det er en proces, hvor mange forskellige aktører, brancher, fagpersoner, forældre og børn og unge selv skal involveres, og som vi glæder os til at fortælle mere om, når udviklingen af indsatsen går i gang i begyndelsen af det nye år.

Vi glæder os også til at sætte fokus på dialogen mellem børn og forældre om ’det digitale’, når vi markerer Sikker Internet Dag 2022 den 8. februar sammen med Center for Digital Pædagogik og vores ungepanel. Vi ser frem til at lancere vores småbørnsindsats til foråret om tidlig digital dannelse, som vi udvikler i samarbejde med fire kommuner. Og vi fortsætter samarbejdet med en stor gruppe af aktører i det såkaldte ADD-projekt, der sætter fokus på algoritmer, data og demokrati, og hvor vi er særligt optaget af at understøtte dataetik og unges kritiske medieforståelse.

To temaer, som også vil have vores fortsatte opmærksomhed, er gaming samt at ruste børn og unge til kunne gennemskue misinformation. I året, der gik, udgav vi blandt andet den hidtil bredeste undersøgelse om børns spillevaner sammen med DR og Det Danske Filminstitut. Og i samarbejde med bl.a. TjekDet lancerede vi i slutningen af året en ungeindsats om mis-, des- og malinformation under overskriften ”Stop.Tænk.Tjek det”.

Alt i alt er der grund til at glæde sig til alt det, der skal ske i de kommende år. I Medierådet for Børn og Unge glæder vi os til nye og etablerede samarbejder med alle jer, der også er optaget af børn og unges digitale liv.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Stine Liv Johansen
Formand