Nettets Vildveje

Baggrundspapir

Dette baggrundspapir er udgivet i forbindelse med publikationen af 'Nettets vildveje - Om løgn, manipulation og propaganda online'.

Læs hele baggrundspapiret her.

Baggrundspapiret samler vigtige perspektiver i den kritiske internetdebat, viser nuancerne og giver et kvalificeret billede af, hvad medieforskningen har at sige om de ekstremistiske gruppers strategier, teknologien og tech-virksomhedernes rolle samt brugernes adfærd på nettet. Baggrundspapiret består af artikler fra eksperter fra forskningen, børne- og ungeorganisationer, medieverdenen mv. samt Medierådets opsamling af aktuel og relevant forskning på de berørte felter.