Børns leg og kreativitet i relation til digital dannelse

DIGITAL DANNELSE. I et stort udviklingsprojekt arbejder forældre, fagpersoner, forskere og Medierådet sammen om at udvikle materialer, der understøtter sikker, kreativ og skabende brug af digital teknologi blandt småbørn.

Af Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. i børns medier og formand for Medierådet for Børn og Unge og Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, Medierådet for Børn og Unge.

Det seneste årti er tablets og mobiltelefoner blevet allemandseje, ikke mindst blandt børnefamilier. Allerede i 2014 viste tal fra DR`s medieforskning, at 90% af alle børn i Danmark har adgang til en tablet i hjemmet. Forældre oplever dog ofte, at det kan være vanskeligt at sætte gode rammer om deres børns mediebrug, og at det er et emne, der kan opleves som tabubelagt at tale med andre forældre om. Også i dagtilbud har de digitale teknologier gjort deres indtog og bruges til daglig administration, kommunikation og mange steder også i det pædagogiske arbejde. I en national kortlægning fra Aarhus Universitet i 2020 fremgår det, at ca. 90% af dagtilbuddene (både kommunale og selvejende/private) bruger digitale teknologier i det pædagogiske arbejde. Der er dog stor forskel på i hvilken grad og med hvilket formål.

Ligeledes er der forskel på, hvordan børn fra forskellig social baggrund og med forskelligt køn bruger digitale medier. Undersøgelser viser, nok ikke så overraskende, at forældres uddannelsesniveau og egne kompetencer til at bruge digitale medier, har betydning for, hvor varieret børn bruger medier, og hvordan der sættes rammer for deres mediebrug. Mere overraskende er det måske, at der også kan ses en forskel på drenge og piger, hvor drenge har en mere varieret brug af medier og oftere har prøvet at ”komme bagom” medierne, for eksempel ved selv at styre en robot eller lignende interaktive teknologier. Forskellen ser ud til at udlignes i dagtilbud, der bruger medier og teknologi kreativt og skabende i den pædagogiske praksis.

Det er ind i denne kontekst, at projektet “Digital dannelse for småbørn og voksne” er sat i søen. Projektet har til formål at styrke forældre og fagpersoners viden og brug af digitale redskaber, så de sammen kan støtte børnenes første møde med de digitale medier og udforske mediernes muligheder for kreativitet og leg - og dermed understøtte den digitale dannelse og mindske den digitale ulighed hos både børn og voksne.

Projektet, som er støttet af Nordea Fonden, blev igangsat i slutningen af 2020 og involverer pædagoger, dagplejere, sundhedspleje og SSP i fire kommuner. Sammen med forældre skal de på forskellig vis bidrage til at udvikle informations- og inspirationsmateriale, der kan udbredes nationalt i foråret 2022. Der skal blandt andet udvikles et onlinekatalog, som pædagoger, dagplejere og forældre skal kunne bruge til at få konkret inspiration til aktiviteter, der kan sættes i gang i hverdagen i dagtilbuddet og i hjemmet. Aktiviteterne kan have til formål at inddrage digitale aktiviteter i leg eller fx informationssøgning, så man kan finde viden om det, man ser i naturen eller, hvad børnene ellers er optaget af. Eller der kan inddrages digitale teknologier i kreative processer som fotografering, stop-motion eller andet. Og endelig, kan aktiviteterne være rettet imod at undersøge og forstå teknologierne og ens egen brug af dem, for eksempel ved at undersøge og tale om, hvad et digitalt kort og en GPS er eller ved at tale om god skik og aftaler, når man tager og evt. deler billeder af andre.

Udover materiale til fagpersoner skal der også udvikles et informationsmateriale til forældre, som får en hjælpende hånd til at skabe gode rammer for familiens mediebrug og til at tackle hverdagens dilemmaer og diskussioner om digitale medier. Projektet er fra start designet, så alle de voksne, der er omkring børnene, inddrages og bidrager. Det sker for at skabe sammenhænge i det digitale liv, der i forvejen breder sig på tværs af de arenaer, børn befinder sig i. Børn har brug for voksne, der kan støtte dem i deres digitale liv og som, de kan komme til, når de støder på udfordringer eller bliver bange for eller kede af noget, de ser eller oplever. Det gælder, når de er små, og det gælder i særdeleshed, når de bliver ældre og skal til at bruge digitale medier på egen hånd.

På tur med tablet

I Børnehuset Skovstjernen, Rudersdal Kommune, bruges digitale redskaber i hverdagens aktiviteter i både vuggestuen og børnehaven. Pædagog og afdelingsleder i vuggestuen, Pia Fredskov fortæller, at børnehavens tablet er et flittigt brugt redskab både på legepladsen, i skoven og indenfor på stuerne. ”Skovstjernen er en idrætscertificeret selvejende institution med en stor legeplads og nær adgang til skov, så vi er meget ude for at bevæge os – også med tablet. Når børnene bevæger sig frit med tabletten for at tage billeder, betyder det, at den nogle gange skal vaskes af for sand og grus, men den er udstyret med et solidt cover, så den kan tåle det”

Børnene får oplevelsen af, at tabletten kan bruges på mange forskellige måder udover til at se film og spille spil på. Pia Fredskov og pædagoger fra fem andre børnehuse i Rudersdal er sammen med Medierådet for Børn og Unge i gang med at udvikle aktiviteter med digitale redskaber til brug i dagtilbuddet eller hjemmet. For Pia og kollegerne er det vigtigt at deltage i projektet, da de med deres pædagogiske værktøjskasse medvirker til at skabe aktiviteter, som andre pædagoger, dagplejere, forældre og børn får gavn af.

Desuden får de opbygget et netværk imellem børnehusene i kommunen, hvor de kan sparre og inspirere hinanden til fortsat at arbejde med digital dannelse for småbørn. Børn og pædagoger går sammen på opdagelse i verden, der omgiver dem, og her er tabletten en god hjælper. Pia Fredskov fortæller videre: ”I vuggestuen er vi lige nu optaget af at se nærmere på mariehønen og andre krible-krable dyr. Vi ser på billeder af mariehøns på tabletten. Børnene tegner mariehøns. Først tegner de kroppen som en cirkel, så tager de et billede med tabletten. Så tegner de mariehønens ben og tager et nyt billede, og sådan fortsætter de, indtil mariehønen er færdig. På den måde kan vi samle billeder af hele processen med at tegne mariehøns, og børnene synes, at det er sjovt at se, hvordan de selv har tegnet en mariehøne, og så bruger vi filmene til at tale om, hvad vi har lavet i dag”. Den digitale og analoge tilgang i samspil giver børnene en mangfoldig forståelse af det emne, de undersøger sammen med pædagogerne. Børnene er meget nysgerrige på digitale medier, og hvad de kan bruges til, og de er trygge ved at bruge de digitale muligheder.

Skovstjernen er med sine aktiviteter med digitale medier i vuggestuen med til at styrke børnenes digitale dannelse, og de oplever, at det, at de laver aktiviteter, hvor tabletten er et redskab, der bruges aktivt, involverende og med fokus på børnenes samarbejde, har en afsmittende effekt på børnene i børnehaven. ”Vi har startet den røde tråd i vuggestuen med at lade børnene tage billeder af deres omgivelser, og det har børnehaven bygget videre på fx ved at have en turnusordning med dagens fotograf, der vælger, hvad der skal dokumenteres fra den enkelte dag”, forklarer Pia.

Artiklen er bragt i DET GODE BØRNELIV, september 2021.