Børn og unges erfaringer med ubehagelige oplevelser online

Undersøgelse

Dette er en kvalitativ undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge går tæt på børn og unges syn på dårlige oplevelser online. Undersøgelsen viser, at børn og unge oplever, at ubehagelige oplevelser online er udbredte og en del af præmissen for at deltage i det digitale miljø i dag.

”Ved første øjekast kan undersøgelsen efterlade det indtryk, at børn og unge selv kan håndtere ubehagelige oplevelser i de digitale miljøer. At de har strategier til at beskytte sig selv. Men online beskyttelse er ikke børnenes ansvar. Det er de voksnes og samfundets,” siger Medierådets forperson Miriam Michaelsen og fortsætter:

”Undersøgelsen viser, at en del af børnenes beskyttelsesstrategi er at undlade at dele oplevelserne med (uforstående) voksne, og derfor beder mange først om voksenhjælp, når en situation har stået på alt for længe og kan have fået alvorlige konsekvenser for dem.

Vi må ikke acceptere, at børn føler, at de skal kunne klare mosten for at deltage online, og at de skal udvikle teflon over tid, når de udsættes for ubehagelige oplevelser på nettet.Vi har et fælles ansvar – et  samfundsansvar– for at sikre, at de steder børn færdes, er trygge og forsvarlige, at der er ordentlig vejledning omkring brugen af sociale medier og at tjenesteudbyderne, lovgivere og samfundet omkring dem tager det ansvar for børnenes sikkerhed."

Medierådet for Børn og Unge arbejder netop nu med en digital etik- og mærkningsordning, som skal understøtte børns tryghed og sikkerhed i digitale onlinemiljøer. Indsatsen sætter børns interesser i centrum, og bidrager til at vi som samfund, herunder både tjenesteudbydere, lovgivere, forældre og andre, får viden og vejledning om, hvordan børns rettigheder, tryghed og trivsel understøttes bedre online. Denne undersøgelse bidrager til det arbejde.

”Undersøgelsen viser, at der endnu ikke er skabt tilstrækkelig tryghed for børn og unge online, og vi har en bunden opgave i at fjerne noget af det ansvar fra børnene. Det er vigtig viden, og det vil Medierådet bestemt arbejde videre med,” siger Miriam Michaelsen.

Om undersøgelsen

Medierådet har gennemført en kvalitativ undersøgelse af børn, unge og deres forældres erfaring med ubehagelige oplevelser online. Undersøgelsen er iværksat i samarbejde med ADD-projektet.

Undersøgelsen bygger på interviews med 29 børn og unge i alderen 10-17 år og 33 forældre, i alt 62 personer fra 26 familier, foretaget i foråret 2022.

Præsentationen beskriver børn og unges samt forældres fortællinger om negative online oplevelser. Børnene fortæller om den virkelighed, de må navigere i for at være med i digitale miljøer. Pointerne må derfor ikke tolkes som en negligering af de udfordringer eller en accept af den virkelighed, som beskrives.