Filmformater, sprog og nøgler (KDM)

Formatet af film, der indsendes til Medierådet, må ikke være mindre end det format, filmen vises i ved offentligt fremvisning eller ved erhvervsmæssig udlejning, udlån eller salg:

Biografudgivelser skal indsendes i et format, der kan tåle visning på et stort biograflærred.

Film på dvd/bly ray, on demand tjenester og fjernsyn, skal indsendes i et format, der kan vises på en gennemsnitlig størrelse tv-skærm.

Medierådet kan se DCP 2D og 3D, DVD, Blu Ray og film, der streames via en PC.

2D, 3D, IMAX OG HFR
Medierådet skal som udgangspunkt vurdere 3D-versionen, hvis en film udkommer i både 2D-, 3D- og i en IMAX-version.

Vurderingen for 3D-versionen gælder for alle versioner, filmen udkommer i. 

Medierådet har endnu ikke fundet belæg for, at 3D- teknologien udgør så stor en visuel forskel, at en film kan rykke sig et helt alderstrin.

Hvis distributøren mener, at 2D-versionen kan opnå en lavere vurdering end den, som 3D-versionen har fået, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan 2D-versionen indsendes til individuel vurdering.

Hvis en 2D- eller 3D-film udsendes til biograferne med flere billeder i sekundet (High Frame Rate) end den gængse standard i branchen, skal Medierådet for børn og unge, efter ønske, have mulighed for at se filmen i HFR.

Der har endnu ikke været eksempler på, at Medierådet har givet en HFR-version en højere aldersvurdering end samme filmtitel med normal billedfrekvens. Men indtil videre vil Medierådet dog i særlige tilfælde gerne have mulighed for i særlige tilfælde, at anmode distributøren om forevisning i HFR-format.
 

SPROG
Film, der udsendes i både en original og dubbet (dansksproget) version, skal kun vurderes i den ene af versionerne. Distributørens vælger, hvilken af versionerne der skal vurderes.

Hvis distributørens mener, at en af versionerne vil få en lavere vurdering end den anden, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan begge versioner indsendes til individuel vurdering.

Dubbing
Medierådet kan vurdere film i originale version (inden dubbing) forudsat, at titlen er med engelsk dialog eller med danske/engelske undertekster.

Hvis Medierådet efter gennemsyn af den originale version er i tvivl om aldersvurderingen, kan Medierådet anmode om at få den dansk dubbede version indsendt til vurdering, før der træffes endelig beslutning om aldersmærkningen.

Tekstning
Medierådet kan som udgangspunkt vurdere engelsksprogede film, der endnu ikke er tekstet på dansk. Dog forbeholder Medierådet sig retten til at anmode om en tekstet version, hvis det er nødvendigt for at kunne give en retvisende vurdering. Film på andre sprog end dansk og engelsk skal være tekstet (på dansk eller engelsk), når de sendes ind til vurdering.
 

KDM-NØGLE
Film, der kun kan vises med KDM-nøgle, skal bruge følgende oplysninger ved bestilling af KDM til Medierådets biograf: 

• Cat. 862 Serial number: 514997
• Server installed: Dolby DSS 200-3
• Projector installed: Barco DP-2000
• Projector serial number: 1 477 925