Prøvevurdering, relancering og revurdering

Det er muligt at få aldersvurderet ikke færdigproduceret indhold. Medierådet revurderer også nye titler, eller ældre titler der relanceres, dog først efter anmodning fra filmens distributør.

PRØVEVURDERINGER
Det er muligt at ansøge om en aldersvurdering af ikke færdigt producerede film og trailers.

Prøvevurderede film og trailers skal vurderes i deres endelige udgave, inden de har premiere. Hvis en endelig version ikke vurderes inden premieren, skal filmen/traileren annonceres som ’Tilladt over 15 år’ jf. Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge, kapitel 3 § 14.

Hvordan fungerer en prøvevurdering
En prøvevurdering behandles efter de samme kriterier som en almindelig vurdering. Det vil sige, at afgørelsen bygger på samme faglige skøn fra de børnesagkyndige, der vurderer film og trailers. Der er altså ingen afgørende faglig forskel på en prøvevurdering og en vurdering af den færdige film/trailer.

Ansøg om en prøvevurdering via Medierådets online skema

Hvis indholdet i den færdige version i hovedtræk er identisk med det, der tidligere er taget stilling til, bliver der ikke ændret ift. prøvevurderingen. En vurdering kan ændres hvis filmens udtryk via klipning, ændring af lyd eller anden redigering virker skærpende eller formildende i forhold til den første vurdering.

Uddybende Vejledning
Ønskes en uddybende vejledning til prøvevurderingen, fx hvordan filmen/traileren kan få en lavere aldersvurdering, kan dette tilkøbes. Det koster et gebyr på 1.000 kr. pr. uddybning til dækning af de ekstra omkostninger forbundet med vurderingsarbejdet. Her skal ansøger informere om hvilken uddybende vejledning der ønskes.

En uddybning kan tilkøbes allerede inden film/trailer prøvevurderes. Der må påregnes en ekstra dags arbejde til at lave uddybningen.

Bestil en uddybende vejledning ved at maile til medieraadet@dfi.dk

Prøvevurdering af færdige film
Det er også muligt at få en prøvevurdering på en færdig film, hvis ansøgeren ønsker at kende aldersmærkningen på en film/trailer, inden den sendes ud på det danske marked.

Hvis den prøvevurderede version er den endelige version
Hvis ansøgeren ønsker at få ændret en prøvevurdering til en endelig vurdering, skal det skriftligt meddeles til Medierådet, at filmen/traileren er uændret på billed- og lydside siden prøvevurderingen. Medierådet ændrer herefter prøvevurderingen til en endelig vurdering og udgiver den på Medierådets hjemmeside.

Pris på prøvevurderinger
- Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering. Pris pr. minut er 50,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr.
- Uddybning vejledning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. gang.
 

RELANCERING AF ÆLDRE TITLER
Ind imellem relanceres ældre film i biograferne. I den forbindelse har Medierådet fastlagt følgende retningslinjer:

Film, der er vurderet før 1997 – det vil sige før det gældende lovgrundlag for Medierådet trådte i kraft – kan indsendes til fornyet vurdering, hvis distributøren ønsker det. Medierådet vil dog gerne gøre opmærksom på den gældende bekendtgørelses bestemmelse om, at film, der før 1997 var klassificeret til 12 eller 16 år uden fornyet vurdering skal klassificeres til henholdsvis 11 eller 15 år.

Film, der er vurderet efter 1997 - det vil sige i henhold til gældende regler – kan kun indsendes til fornyet vurdering, hvis det filmiske udtryk er ændret. Ændringerne kan f.eks. være tilføjelse/sletning af scener, tilføjelse af lydeffekter, tilføjelse af 3D-effekter mv. 
 

REVURDERINGER (ANKER)
Hvis en distributør eller producent ikke er enig i en afgørelse fra Medierådet for børn og unge, kan de anmode om en revurdering.

Anmodningen skal begrundes og sendes på mail til medieraadet@slks.dk.

Det er Medierådets vurderingsudvalg, der beslutter, om en revurdering bliver gennemført jf. bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge § 12.

Revurderingen foretages af en børnesagkyndig, der ikke tidligere har set filmen/traileren, og formanden for Medierådets vurderingsudvalg. Afgørelsen fra revurderingen er endelig og kan ikke ankes.

Medierådet søger at behandle en revurdering så hurtigst som muligt og maksimalt indenfor 10 arbejdsdage efter anmodningen om revurdering er modtaget.

Revurderinger på prøvevurderinger
En prøvevurdering kan ikke revurderes. Hvis Medierådet skal kunne foretage en revurdering, skal distributøren anmode om at ændre prøvevurderingen til den endelige vurdering. Denne konvertering kan kun finde sted, såfremt distributøren vælger, at filmens prøveversion skal distribueres som filmens endelige version uden ændringer på billede- og lydsiden.

Pris på revurdering
Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering. Pris pr. minut er 50,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr. Revurderingen er gebyrfri, hvis afgørelsen bliver ændret efter revurderingen.