Forældres syn på børns brug af YouTube

Undersøgelse fra Medierådet

En undersøgelse fra Medierådet (september 2020) viser, at de fleste forældre jævnligt taler med deres barn, om noget barnet har set på YouTube. Af de 1004 adspurgte forældre svarer over en tredjedel (38%) at de føler, at de ikke ved nok om deres barns brug af YouTube. 57 % svarer, at de føler, de ved nok, og 6% svarer ”ved ikke”.

Samtidig er de fleste forældre i en eller andre grad bekymret for det indhold, som barnet kan møde på YouTube: 19% er ”i høj eller meget høj grad” bekymret og 47% svarer ”i nogen grad”. Undersøgelsen viser også, at 55% af forældrene ikke anvender nogen af de mest almindelige indstillinger til at regulere barnets brug af YouTube.